Daugiau informacijos apie Nord Pool biržos kainos sandarą

  • sk012sc
  • Paskelbta prieš 4 mėnesius

Kintamo tarifo planai remiasi elektros energijos kaina Nord Pool LT biržoje. Čia pateikiame informaciją kokia kainos dedamoji naudojama skaičiuojant mėnesio sąskaitas.
Plačiau apie biržos kainos sandarą skaitykite straipsnyje https://www.etiekejai.lt/info/nord-pool/?fbclid=Iw...

Populiarūs produktai