Daugiau informacijos apie Nord Pool biržos kainos sandarą

  • sk012sc
  • Paskelbta prieš metus

Kintamo tarifo planai remiasi elektros energijos kaina Nord Pool LT biržoje. Čia pateikiame informaciją kokia kainos dedamoji naudojama skaičiuojant mėnesio sąskaitas.
Plačiau apie biržos kainos sandarą skaitykite straipsnyje https://www.etiekejai.lt/info/nord-pool/?fbclid=Iw...

Populiarūs produktai