Kas yra TOPTEN?

Projekto tikslas - pateikti energetiškai efektyviausių elektros prietaisų sąrašus. TOPTEN pateikia informaciją apie geriausius produktus esančius Lietuvos rinkoje. Produktai rūšiuojami pagal energijos efektyvumo kriterijus, bet vartotojai gali pasirinkti ir kitus rūšiavimo parametrus. Projektas TOPTEN dalinai finansuojamas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų įstaigos pagal "Pažangi energetika Europai" programą. Projekte dalyvauja 19 Europos Sąjungos šalių. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija projekto dalyve tapo 2009 metais, projekto veiklos buvo finansuotos EuroToptenPlus programos pagrindu, nuo 2012 m. mūsų veiklas finansuoja TopTenMax projektas, o nuo 2015 m. mūsų veiklas finansuoja TopTenAct projektas.